Associació de Directius de Centres Concertats de Batxillerat de Catalunya, provinents de les antigues seccions filials d'institut